• Działka

  Działka
  460 720,00 PLN

 • Dom, 4 pokoje

  Dom, 4 pokoje
  500 000,00 PLN

 • Działka

  Działka
   

 • Obiekt

  Obiekt
  1 200 000,00 PLN

 • Obiekt, 1 pokój

  Obiekt, 1 pokój
  145 000,00 PLN

"OMEGA"
Biuro Obsługi Nieruchomości

76-200 Słupsk
ul. Starzyńskiego 11

tel.: 59 841 44 20
kom.: 601 65 45 72
omega@nieruchomosci.slupsk.pl
 kontakt ws. oferty
Działka Pośrednik: licencja nr 877
Jan Kurak,
INFORMACJE PODSTAWOWE
Numer oferty: om3-122
Typ oferty: sprzedaż
Stan oferty: aktualna
Rodzaj własności: własność
Miejscowość: Słupsk
Osiedle: Os. Niepodległości
Gmina: Miasto Słupsk
Powiat: słupski
Powierzchnia działki: 16 254,00 m²
Cena za m2: 812 000,00 zł


powrót do listy ofert

Opis oferty


Teren inwestycyjny na osiedlu Niepodległości o powierzchni 1,6254 ha

Nieruchomość położona w Słupsku przy ul. Legionów Polskich na osiedlu Niepodległości w pobliżu szkół, przedszkoli, żłobków, sklepów etc.
Dla przedmiotowego obszaru jest zatwierdzony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje w tym miejscu zabudowę mieszkaniową, funkcji mieszkalnej jednorodzinnej w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej.
W mpzp nieruchomość podzielona jest na 13 działek + drogi wewnętrzne, należy dokonać podziałów geodezyjnych zgodnie z rysunkiem planu, samodzielne działki budowlane o powierzchni minimalnej – 800 m2 (zalecane 1000 m2) przy zachowaniu minimalnej szerokości frontu działki 17m (zalecane 20m).


Nowoprojektowaną zabudowę funkcji podstawowej należy kształtować powierzchniowo w sposób umożliwiający lokalizację na działce zabudowy oraz urządzeń niezbędnych dla prawidłowego realizowania funkcji przeznaczenia podstawowego, w tym:
• miejsc postojowych i garaży,
• pojemników na odpady stałe
• terenów zieleni urządzonej i rekreacyjnej
Dodatkowe ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego:
- procentowy udział powierzchni wolnej od zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 50% w tym 20% powierzchni biologicznie czynnej.
- typ zabudowy: wolnostojący lub bliźniaczy.
- wysokości zabudowy maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w przypadku zastosowania dachu płaskiego lub 1 kondygnacja z poddaszem w przypadku dachu stromego oraz maksymalnie jedna kondygnacja podziemna.
- poziom posadowienia posadzki parteru maksymalnie 0,6 m nad poziomem przyległego gruntu.
- dachy strome kształtować jako dwuspadowe symetryczne lub wielospadowe o nachyleniach od 25 stopni do 50stopni a w przypadku dachu mansardowego od 25stopni do 75stopni.

Zabudowę towarzyszącą kształtować w dostosowaniu do form zabudowy funkcji przeznaczenia podstawowego, maksymalnie jedna kondygnacja nadziemna w przypadku dachu płaskiego lub jedna kondygnacja i poddasze w przypadku dachu stromego. Rzędna posadowienia parteru budynku maksymalnie 0,30m ponad poziom terenu w miejscu lokalizacji.

Zabezpieczyć miejsca postojowe na terenie posesji.

• Woda, energia elektryczna, ścieki, gaz - podłączenie do istniejących i projektowanych sieci w ulicach bezpośrednio przyległych na warunkach określonych przez zarządcę.
• Wody opadowe – odprowadzenie do sieci w ulicach bezpośrednio przyległych, dozwala się odprowadzenie wód opadowych na teren posesji.
• Ogrzewanie – stosować ekologiczne media grzewcze.

Galeria zdjęć


/Content/foto/thumb/959.15798.jpg /Content/foto/thumb/959.15799.jpg /Content/foto/thumb/959.15800.jpg /Content/foto/thumb/959.15801.jpg /Content/foto/thumb/959.15802.jpg /Content/foto/thumb/959.15803.jpg /Content/foto/thumb/959.15804.jpg /Content/foto/thumb/959.15805.jpg /Content/foto/thumb/959.15806.jpg /Content/foto/thumb/959.15807.jpg /Content/foto/thumb/959.15808.jpg /Content/foto/thumb/959.15809.jpg /Content/foto/thumb/959.15810.jpg /Content/foto/thumb/959.15811.jpg /Content/foto/thumb/959.15812.jpg /Content/foto/thumb/959.15813.jpg /Content/foto/thumb/959.15814.jpg /Content/foto/thumb/959.15815.jpg
Przedstawione propozycje nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa, lecz mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie dane dotyczące nieruchomości uzyskano na podstawie oświadczeń zamawiających. Wszelkie zdjęcia i teksty zamieszczone w tej ofercie, objęte są ochroną praw autorskich majątkowych i osobistych, stanowią jednocześnie własność w świetle prawa autorskiego i ich wykorzystywanie do dalszego kopiowania lub rozpowszechniania bez pisemnej zgody autora stanowi naruszenie praw autorskich i pociąga za sobą odpowiedzialność karną.
© 2011 Infocity